Favrskov Consult Aps

Kalkulation af VVS-opgaver

 

Firmaet er startet primo 2007, og har siden starten udelukkende været beskæftiget med udarbejdelse af nettokalkulationer på VVS – blikkenslager og mindre ventilationsopgaver.

Der kan tilbydes netto-kalkulation af store som små opgaver indenfor boliger – erhverv og industriejendomme – nyt og gammelt:

VVS – Installationer

  • vand
  • varme
  • sanitet og afløb
  • køleinstallationer
  • gas og luftarter

Blikkenslagerarbejde

  • tagrender og nedløb
  • inddækninger
  • tag og facade

Terrænledninger

  • Vand- og varmeledninger i terræn

Sprinklerinstallation

  • efter projekt

Kalkulationen udføres efter Deres projekt, eller der kan tilbydes at udføre nødvendigt skitseprojekt som grundlag for udarbejdelse af netto-kalkulationen.

Kalkulation udføres i anerkendt beregningsprogram, og indeholder materialepriser fra de førende VVS-grossister, samt lønpriser i henhold til Rørprislisten og Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde.

Kalkulationen kan leveres på papir – mail – cd-rom (forudsætter kalkulationsprogram installeret), eller som Excel fil, og indeholder:
nettokalkulation med leverandør id – materialepriser og løn
leverandør (primær grossist) efter Deres ønske
materialeliste med priser
evt. leverandør tilbud
ovennævnte udskrifter efter ønske med / uden materialepriser og løn

Baggrund:
Jeg har 39 års erfaring i VVS – branchen, er uddannet blikkenslager og VVS montør – VVS-tekniker og VVS-installatør. Jeg har i 13 år arbejdet som overmontør og herefter 8 år som afd. leder i et større VVS firma, og har stor erfaring med VVS-kalkulation, ligesom jeg har et indgående kendskab til Rørprislisten og Landspris-kuranten.

Jeg ser frem til at modtage Deres næste projekt for udarbejdelse af nettokalkulation, og vil udføre et godt og gennemarbejdet grundlag, for Deres videre bearbejdning af bruttoprisen.

Med venlig hilsen
Favrskov Consult aps

Claus Wibe Rasmussen